Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

Aftocht van de Spanjaarden uit het GenneperhuisDe nadagen van het Genneperhuis

Op zaterdag 27 juli 1641 gaf de Spaanse bezetting onder leiding van Thomas Preston zich over aan Frederik Hendrik. De maandag erna vertrok hij met zijn mensen vanuit het Genneperhuis richting Venlo.
Na de overwinning begonnen de troepen van Frederik Hendrik met het repareren van de vestingwerken van het Genneperhuis. Grote delen van de circumvallatielinie werden afgebroken zodat de Spanjaarden er bij een eventuele aanval geen gebruik van konden maken.
 
Na de vrede van Münster in 1648 hielden de Staatsen een bezetting van enkele honderden soldaten op het Genneperhuis. De tijd werd benut om de schade aan de vesting zo goed mogelijk te herstellen.
 
In 1672 vielen de Fransen onze streken weer aan. Het leger van de Republiek trok zich terug achter de Waterlinie om Holland te beschermen. De Fransen konden het Genneperhuis daarom zonder slag of stoot innemen. Enkele maanden later verlieten de Fransen Gennep weer, maar braken wel eerst het Genneperhuis grotendeels af. In 1675 kwamen de Hollanders terug op het Genneperhuis en herstelden dat weer voor een deel.
 
In 1700 stierf de Spaanse koning Karel II kinderloos. Lodewijk XIV wilde al lang de Zuidelijke Nederlanden bij Frankrijk inlijven en rook nu zijn kans. Hij trok met een leger noordwaarts en nam het Genneperhuis in. De Fransen vertrokken weer in 1713 maar bliezen wel eerst het Genneperhuis volledig op.
 
De ruïne van het Genneperhuis
Na de verwoesting resteerden nog 6 of 7 huizen op het Genneperhuis. Het was er achteraf en armoedig wonen. Er waren geen school en kerk en voor alles moest men 20 minuten lopen naar Gennep. Slechts de Maastol resteerde.
Van 1756 tot 1763 speelde de Zevenjarige Oorlog en waren er opnieuw Fransen in Gennep, maar niet op het Genneperhuis. In 1792 kwamen er alweer Fransen, nu onder Napoleon. Het Genneperhuis werd toen 'hameau Genneperhuis'.
Op kaarten rond 1850 zijn nog een vijftal gebouwen aangegeven, rond 1900 nog drie, in 1931 nog een. Tot voor kort lag er in de Maaskemp slechts een grote molshoop in de weilanden, deels begroeid, met hier en daar een restant van de ooit imposante muren. Rond 2010 zijn de vestingwerken weer zichtbaar en toegankelijk gemaakt voor toeristen. Het Genneperhuis is nu eigendom van Staatsbosbeheer.