Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

De circumvallatielinie om het Genneperhuis tijdens het beleg door Frederik Hendrik

Direct na zijn aankomst bij het Genneperhuis vestigde Frederik Hendrik zich in Oeffelt. Diezelfde dag nog gaf hij bevel een circumvallatielinie aan te leggen buiten schootsafstand van het Genneperhuis. Deze linie moest de Staatse troepen beschermen tegen Spaanse aanvallen van buiten. 

De linie liep vanaf de Maas bij het Middelaars Huis, via Milsbeek en Ottersum tot de Niers. Aan de overkant van de Niers ging de linie verder door Gennep-Zuid tot aan de Maas, iets ten oosten van de huidige Maasbrug. Aan de overkant van de Maas liep de linie via het Werveld, het Venneke en de Heerstraat om Oeffelt heen en dan via de Heikantseweg naar de Maas bij Sint-Agatha, tegenover het Middelaars Huis.

De totale lengte van de linie was ongeveer 15 kilometer. De soldaten van Frederik Hendrik werkten zo hard dat de linie in acht dagen 'in volkomen defentie' was.

Kaart van Nicolaas Visscher