Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

Mogelijke ligging van het kamp van FerensHet kamp van Overste Ferens in de circumvallatielinie van het Genneperhuis

Midden in het Genneps veld lag het kamp van de Overste Ferens. Als de kaart van Visscher ongeveer klopt, ligt de huidige Hoenderweg door de westelijke helft van het kamp.
Het kaartje toont de mogelijke ligging van het kamp. De rode lijnen zijn de bij opgravingen in proefsleuven vastgestelde grachten. De blauwe lijnen heb ik daarvan afgeleid aan de hand van de kaart van Nicolaas Visscher.
 
Op de twee oostelijke hoeken van het kamp was geschut opgesteld. Hiermee konden het Ottersums veld en de Bredeweg en Kleefseweg bestookt worden.
Tussen de twee hoeken was in de wallen een redan opgenomen met direct erachter een redoute. Ook in de wal tussen het kamp en Ottersum was halverwege een redan aangelegd.
Uit de manier waarop het kamp was aangelegd kun je opmaken dat er rekening werd gehouden met een Spaanse aanval vanaf Ven-Zelderheide.
 
Het kamp van Ferens stond onder leiding van vader en zoon Ferens. Zij beschikten over een regiment van twintig vaandels. Eén vaandel stond voor ongeveer 70 soldaten. In het kamp lagen dus minstens 1400 soldaten.
Overigens was de Overste licht gewond: tijdens de tocht van Megen naar Gennep was hij met zijn paard gevallen en had daarbij een arm ontwricht. 
 
De foto's hieronder komen van Google Earth. De rechter foto was in 2019 zichtbaar, de linker foto ruim een jaar eerder. Beide foto's tonen sporen van de grachten in de buurt van het kamp van Ferens. De sporen van de linker foto zijn op de rechter versie niet zichtbaar en andersom ook niet. De zichtbaarheid is dus afhankelijk van de bewerkingen, de begroeiing en de droogte van de betreffende akkers toen de foto's door Google werden gemaakt. De plaats van de sporen komt goed overeen met de ligging van de grachten die ik eerder op het kaartje hierboven heb aangegeven. 
 
 
Meer over de onderzoeken bij Ottersum en het kamp van Ferens kunt u lezen in het RCE-rapport 'Zoeken naar een speld in een hooiberg?' door J.van Doesburg en A.Müller.