Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

De Logterheuvel, een schans in de circumvallatielinie bij GennepDe Logterheuvel, schans in de circumvallatielinie van het Genneperhuis

Frederik Hendrik had zich gevestigd in Oeffelt en zich laten omringen door ongeveer de helft van zijn leger.
 
Aan de oostkant van de Maas lag de grote oude weg van Venlo naar Gennep. Op de beide kaartjes is deze weg niet zichtbaar, maar deze lag direct ten oosten van het verdedigingswerk, op de kaartjes rechts. De grote weg lag ongeveer waar nu de Emmastraat en de weg Logterheuvel liggen.
 
De Spaanse legers konden via de grote weg gemakkelijk een aanval doen op Gennep en het Genneperhuis. Omdat er 'tusschen dit steedje Gennep en de Maas groote hoogtens zijn' zouden de Spanjaarden zich hier bovendien goed kunnen verschansen.
Daarom gaf Frederik Hendrik aan Graef Willem van Nassau opdracht om ten zuiden van Gennep bij de Maas een zware verdediging op te zetten. Hij moest de hoogtes verschansen en kreeg naast zijn eigen troepen ook Schotse huurlingen ter beschikking.
 
Tegen de zuidelijke rand van het verdedigingswerk dat u op de kaartjes ziet, lagen nog twee werken. De plek waar het meest zuidelijke verdedigingswerk lag, is op sommige oude kaarten vermeld als '(Het) Leger'.