Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

De uiterwaard bij Sint Agatha tijdens het beleg van het Genneperhuis

Ter hoogte van het Middelaars Huis lag de 'benedenste schipbrugghe'. Ten westen van deze scheepsbrug waren aan beide oevers van de Maas aanlegplaatsen gecreëerd voor schepen. Deze voerden allerlei materiaal, munitie en levensmiddelen aan voor de troepen van Frederik Hendrik. Op de kaart van Nicolaas Visscher zijn langs de Maas een aantal zeilschepen getekend.
De aanlegplaats voor schepen bij Sint Agatha tijdens het beleg van het Genneperhuis 
Langs de losplaatsen was een weg aangelegd om de afvoer mogelijk te maken. De kaart van Visscher toont langs de weg een groot aantal tenten. Mogelijk waren het verblijfplaatsen voor de bemanning van de schepen, maar ze kunnen ook gediend hebben voor opslag van aangevoerd materiaal.
 
De schepen en de weg werden beschermd door een verdedigingswerk van wallen en grachten. Op de hoek bij de letter 'B' is een kanon getekend. Het blok links van het kanon verbeeldt een legereenheid, blijkbaar onder leiding van een kapitein genaamd Gorin.
 
De aanlegplaatsen en de bijbehorende wallen en gracht zijn met wat fantasie bij de Maas nog wel te herkennen. De wal en gracht van de aanlegplaatsen naar de Odiliadijk zijn echter in het uiterwaard niet te zien. Waarschijnlijk zijn deze in de loop der tijd door de overstromingen van de Maas en door langdurige beweiding geëgaliseerd.