Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

De Spaanse aanval bij Milsbeek tijdens het beleg van het Genneperhuis

Vanuit Weert was een Spaans leger richting Gennep getrokken. Een deel van dit leger, tweeduizend 'vuer-roers', soldaten met geweren, trok op 20 juni vanaf Geldern, via Goch, Asperden en kasteel Driesberg en daarna via 'een groote warande tot dicht onder Middelaer'. Een warande is een oud woord voor een besloten jachtterrein. Hier wordt het Kleefse Reichswald bedoeld dat in die tijd een jachtterrein was van de keurvorst van Brandenburg.
 
Spaanse aanval bij Milsbeek
 
Na een nacht gerust te hebben vielen de Spanjaarden de versterkingen van de Graaf van Hoorn bij Milsbeek aan. Waarschijnlijk heeft deze aanval vanaf de Helweg plaatsgevonden in het gebied Rijksweg-Oudebaan. De Oudebaan was in die tijd een van de belangrijkste doorgaande wegen in het gebied. Via deze weg en het erlangs gelegen bouwland konden de Spaanse legers snel aanvallen.
Het leger van de Graaf van Hoorn sloeg de aanval vrij gemakkelijk af. De Spanjaarden trokken zich dan ook ongeveer een kilometer terug 'met verlies van eenige dooden en gequetsten'.
Omdat de Staatsen dachten dat de Spanjaarden nogmaals aan zouden vallen, werden de schansen en wallen extra versterkt en bemand. Maar de Spanjaarden bleven in vlak en open gebied. Wel vielen zij werklieden aan die buiten de linie bezig waren met het opwerpen van enkele versterkingen.
 
Na twee dagen trokken de Spanjaarden zich terug naar Kranenburg. Hierbij staken zij een boerderij in brand op de Sint-Jansberg. Het vuur hiervan was in het verblijf van Frederik Hendrik in Oeffelt zichtbaar. Frederik Hendrik liet de vertrekkende Spanjaarden ter controle achtervolgen door enkele ruiters.
 
Een groep Staatse ruiters die op verkenning waren, ontdekten op vijfentwintig juni dat Spaanse troepen zich ophielden bij Venlo. Op de terugweg naar Gennep versloegen de ruiters een konvooi dat onderweg was naar het Spaanse leger. Hierbij veroverden ze veertig paarden.