Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

De kaart van Visscher en een kaart uit 1867 met de ScharmolenDe Scharmolen bij Oeffelt

De weg Scharmolen met directe omgeving is een fraai plekje aan de Raam in Oeffelt. Dwars door het dal van de Raam ligt hier een dam met over de Raam een brug.
 
Op de hoogtekaart van Nederland (AHN) is te zien dat er stroomopwaarts van de Scharmolen in ieder geval voldoende ruimte was om het water van de Raam op te stuwen; mogelijk was daar zelfs een grote molenvijver. Het lijkt er ook op dat er bij de Scharmolen een molenkolk is geweest. Dit alles wijst op de aanwezigheid van een watermolen. 
 
De naam Scharmolen duidt er waarschijnlijk op dat de molen is gebruikt voor het produceren van lakenstof. Op geen enkele (oude) kaart is echter een watermolen aangegeven, ook niet op de Kleefse kadasterkaart van 1732. De molen moet dus al voor die tijd verdwenen zijn.
 
Via de dam bij de Scharmolen kon men in 1641 gemakkelijk het Raamdal oversteken. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat hier de circumvallatielinie heeft gelegen. De weg op de dam heeft dan net binnen de linie gelegen. De plaats van de linie bij de Scharmolen past ook goed bij de ligging ervan op de kaart van Visscher.
 
De Scharmolen is een fraai plekje in Oeffelt