Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

De Veerstraat en de Kruisstraat bij Oeffelt

De Tranchotkaart toont de wegen van de Maas naar het dorp Oeffelt en het verblijf van Frederik HendrikTen zuiden van Gennep was een scheepsbrug over de Maas gelegd. Aan de Gennepse kant was bij deze scheepsbrug een versterking gebouwd, de zwaarste versterking van de gehele circumvallatielinie.
Aan de Oeffeltse kant werd de brug slechts beschermd door twee eenvoudige werken. Hier werd waarschijnlijk geen aanval verwacht. De Spaanse troepen zouden dan vanaf Beugen enkele kilometers langs de Maas moeten naderen waarbij ze gemakkelijk in de flank aangevallen konden worden door de Staatse troepen vanaf het Werveld en het Hoog Veld bij Oeffelt.
 
Vanaf de scheepsbrug liep er binnen de circumvallatielinie een weg naar de 'Groote Straat', de huidige Veerweg. Via deze wegen konden Frederik Hendrik en zijn manschappen snel van Oeffelt over de brug naar Gennep.
Het is niet waarschijnlijk dat de hiervoor genoemde weg de huidige Kruisstraat is. Dan zou de circumvallatielinie wel erg ver richting Beugen gelegen moeten hebben.
 
Op de hierbij geplaatste uitsnede van de Tranchotkaart zijn het Oeffeltse Veerhuis (1) en de Veerweg (4) getekend. Deze zijn ook aangegeven op de Kleefse kadasterkaart en op de kaart van Visscher. Het Veerhuis en de Veerweg bestaan dus al vele eeuwen.
Mogelijk was de Veerweg al in de Romeinse tijd een verbinding tussen de Oeffeltse Heerbaan en een Romeinse weg die volgens geschiedkundigen ten oosten van de Maas gelegen moet hebben, waarschijnlijk bij of door Gennep. Dit verklaart ook de knik in de Romeinse weg bij Oeffelt op de plaats waar de Veerweg erop aansluit. De Veerweg is op oudere kaarten ook vermeld als 'Groote Straat'.
 
Vanuit het Veerhuis lagen er nog twee wegen. De bovenste met de naam 'Kleine Straat' (2) ging naar Sint Agatha. De weg (3) ging vanaf het Veerhuis naar het centrum en de kerk van Oeffelt.