Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

Het Heiblok op oude kaarten, een luchtfoto en het Nederlands hoogtebestandHet Heiblok onder Middelaar, verdedigingswerk in de circumvallatielinie van het Genneperhuis

De huidige weg Heikant in Middelaar en daarop aansluitend de Bloemenstraat in Milsbeek waren vroeger een belangrijke doorgaande weg van de omgeving van Gennep en Goch richting Cuijk en Nijmegen. Waarschijnlijk bestond deze weg al in de Romeinse tijd.
De Spaanse troepen zouden via deze weg gemakkelijk een aanval kunnen uitvoeren op de troepen van Frederik Hendrik. Hij liet daarom bij deze weg een 'blok' aanleggen. Het woord blok is ook nu nog een militaire term voor een blokkade of versperring. Het terrein op de hoek van de Pastoorsdijk en de Heikant wordt nog steeds het 'Heiblok' genoemd. Dit verdedigingswerk werd bemand door Graef Hendrik van Nassau en zijn troepen. 
 
Hiernaast is het Heiblok afgebeeld op achtereenvolgens:
• de kaart van Visscher uit 1641;
• de Tranchotkaart rond 1800;
• een topografische kaart van 1938;
• een luchtfoto (RAF) uit 1944;
• het AHN hoogtebestand van 2017.
 
Op de vijf beelden is duidelijk de vorm van het Heiblok herkenbaar. Met name de redoute, een hier door een wal en gracht omgeven verschansing, is tot na de Tweede Wereldoorlog nog duidelijk aanwezig. Zelfs op de topografische kaart van 1958 is de redoute inclusief gracht nog aanwezig met in het midden een gebouw.
Het gehele Heiblok was omringd door een gracht en een wal. Delen van de wallen van het Heiblok zijn ook nu nog zichtbaar vanaf de wandelweg langs de Siep.