Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

Ligging van de circumvallatielinie van het Genneperhuis bij het beleg door Frederik Hendrik

Aan de hand van allerlei informatie is met enige mate van zekerheid vast te stellen waar de circumvallatielinie mogelijk gelegen kan hebben. Informatiebronnen zijn de oude kaarten en 'journaels' over de belegering van het Genneperhuis. Ook andere oude kaarten zoals de Tranchotkaarten, topografische kaarten en kadastrale kaarten zijn een goede bron van informatie. Luchtfoto's die in 1944 gemaakt zijn door de RAF tonen de situatie zoals die was voor de grote veranderingen die plaatsvonden tijdens de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog.
De onderstaande afbeelding toont de mogelijke ligging van de circumvallatielinie op een topografische kaart van 1938.
 
Men kan de mogelijke ligging proberen te verifiëren door waarnemingen ter plaatse 'in het veld'. Hierbij dient men oog te hebben voor de oorspronkelijke natuurlijke situatie in het terrein. De landmeters van Frederik Hendrik waren meesters in het benutten van de natuurlijke gesteldheid van het terrein bij het aanleggen van de verdedigingswerken. Overigens had Frederik Hendrik zelf landmeetkunde gestudeerd.
 
Deze topografische kaart toont de mogelijke ligging van de circumvallatielinie van het Genneperhuis