Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

AHN en Google Earth tonen een deel van de circumvallatielinie in de Huusse WeiDe circumvallatielinie in de Huusse Wei

De Huusse Wei is de streeknaam voor de weilanden tussen het Middelaars Huis en het dorp Middelaar. De circumvallatielinie van het Genneperhuis moet dwars door deze weilanden gelegen hebben.
 
Een groot deel van de Huusse weilanden is vorige eeuw afgegraven voor de winning van klei door Steenfabriek Milsbeek. Op de afgegraven delen zullen normaal gesproken nauwelijks overblijfselen van de linie te vinden zijn.
 
Op oude kaarten zijn geen aanwijzingen te vinden voor de ligging van de circumvallatielinie tussen het Middelaars Huis en Middelaar.
Maar er is wel recentere informatie beschikbaar. De bovenste afbeelding toont het hoogtebestand AHN van een deel van de Huusse Wei. Duidelijk zichtbaar is de nieuwe dijk van linksboven naar rechtsonder. De pijlen geven een sloot of gracht aan met direct ten zuidoosten ernaast een lichte verhoging die een restant van een wal kan zijn.
De hiervoor vermelde gracht is ook vaag zichtbaar op de luchtfoto's van Google Earth zoals u op de onderste afbeelding kunt zien. Ook in het landschap zijn ter plaatse oneffenheden waarneembaar.
 
Een andere bron die de betreffende gracht duidelijk toont zijn luchtfoto's die de RAF in 1944 heeft gemaakt. Deze foto's tonen ook duidelijk de loop van een gracht vanaf het Middelaars Huis naar het hiervoor beschreven deel van de Huusse Wei.
 
De kaart van Visscher laat zien dat de circumvallatielinie tussen het Middelaars Huis en het Heiblok eenvoudiger was uitgevoerd dan elders ten noorden van de Maas. Mogelijk bestond de linie hier uit één wal met een gracht. Opgravingen in Ottersum hebben aangetoond dat de linie daar bestond uit twee wallen en twee grachten. Bij Middelaar was de linie waarschijnlijk eenvoudiger uitgevoerd omdat hier in de uiterwaarden geen Spaanse aanval werd verwacht. Bovendien waren bij het Middelaars Huis behoorlijk wat troepen gelegerd en konden extra troepen vanuit Sint Agatha via de scheepsbrug snel te hulp schieten.
 
Bij deze wal met struiken moet de linie gelegen hebben