Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

De Milsbeekse Schietberg, deel van de circumvallatielinie van het Genneperhuis

De Schietberg is een langgerekte wal tussen de Oudebaan en de Schoolstraat in Milsbeek. In het midden is de Schietberg ongeveer 4 meter hoog. Bij de Oudebaan en vroeger ook bij de Schoolstraat was de wal lager. Via de schuine helling kon met behulp van paarden een kanon naar boven getrokken worden.
Bij de Schoolstraat is een deel van de Schietberg aan het eind van de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden weggegraven voor de aanleg van een spoorlijn: de Hawkins Link van Wijchen naar Hommersum. 
 
Ligging van de Schietberg in Milsbeek 
Huis op de SchietbergDe Schietberg maakte zeer waarschijnlijk deel uit van de circumvallatielinie. Het kanon op de wal was naar het noordwesten gericht en had de Oudebaan en de Langstraat binnen bereik. Bij een aanval via de Oudebaan of de Langstraat konden Spaanse troepen met het kanon bestookt worden.
Het kanon beschoot niet het Genneperhuis zoals wel gesuggereerd wordt. Het kanon stond te ver van het Genneperhuis om doeltreffend te zijn. Een kogel kon op die afstand honderden meters afwijken van het doel. Hierdoor was het risico groot dat de eigen troepen getroffen zouden worden.
 
Tot in de zestiger jaren van de twintigste eeuw liep er langs de voet van de Schietberg een voetpad van de Oudebaan naar de Schoolstraat. Dit pad lag lager dan de omgeving wat er op duidt dat dit tijdens het beleg van het Genneperhuis een gracht geweest kan zijn.