Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

De Vliegop bij de Pastoorsdijk, deel van de circumvallatielinie van het Genneperhuis

De Vliegop is een rivierduin dat zo'n vijf meter hoger is dan het achterliggende gebied van het Achterbroek en de Siep. De Vliegop hoort formeel bij Milsbeek en de gemeente Gennep, maar wordt door de streekbewoners toch meer als Middelaars gebied beschouwd.
 
De circumvallatielinie bij de Vliegop bij MiddelaarOp de kaart van Visscher is direct naast het Heiblok, richting Milsbeek, een zigzag constructie getekend met twee puntvormige verdedigingswerken, zogenaamde flèches. In de tweede flèche is bovendien een driehoekig werk getekend, een eenvoudig lunet. Dit deel van de linie is getekend als een gracht met erachter een wal. De zigzag constructie lag zeer waarschijnlijk op de westelijke helft van de Vliegop, deels nog op en aan de overkant van de huidige Pastoorsdijk.
 
Direct naast het hiervoor beschreven verdedigingswerk is op de kaart van Visscher het 'Quartier van Brienen' getekend. De Graaf Brienen kwam van de Veluwe en heeft zich een paar dagen later bij het leger van Frederik Hendrik gevoegd. Het kamp van Brienen lag op de oostelijke helft van de Vliegop, op en aan beide zijden van de huidige weg Vliegop. Mogelijk stond hier in 1641 een huis waarin de Graaf zijn intrek heeft genomen terwijl zijn soldaten hun tenten daar omheen hebben opgezet.
Het kamp lag hier beschermd achter het rivierduin van de Vliegop en was niet zichtbaar voor een vijand van buiten. In het kamp was een kanon opgesteld, met de loop naar buiten gericht. Vanaf de Vliegop hadden de verdedigers van de linie een perfect overzicht richting Achterbroek, Sint-Jansberg en Plasmolen.