Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

Quartieren bij de circumvallatielinie van het Genneperhuis

Spaanse aanvallen om het Genneperhuis te ontzetten konden eigenlijk alleen plaatsvinden via goed toegankelijk terrein en over de grote wegen.
 
Frederik Hendrik zelf was met meer dan de helft van zijn troepen ten westen van de Maas gelegerd, in de buurt van Oeffelt. Zijn soldaten beschermden de toegangswegen naar Oeffelt en Sint-Agatha.
Op het Werveld tussen Oeffelt en Beugen was een versterking ingericht ter bescherming tegen aanvallen vanuit Boxmeer en Beugen via de oude Romeinse heerweg. Hier was ook een groot deel van de ruiterij gelegerd.
Bij het moeras bij het huidige Venneke waren twee versterkingen tegen aanvallen vanuit Haps. Ook tussen Oeffelt en Sint Agatha waren versterkingen.
 
Ten oosten van de Maas liet Frederik Hendrik op de meest kritische plaatsen bij de circumvallatielinie een vijftal legerplaatsen oprichten die 'quartieren' genoemd werden. De quartieren lagen buiten de schootsafstand van het Genneper Huis en werden extra beschermd door wallen, grachten en geschut.
 
Het quartier van Graaf Willem van Nassau was het grootste en lag ten zuiden van Gennep bij de Maas. Dit quartier verdedigde de toegangswegen vanuit Heijen. Tevens werd van hieruit de Maas gecontroleerd zodat er geen Spaanse schepen een aanval konden uitvoeren op de daar gelegen scheepsbrug.
Een honderd meter achter het huidige Ottersumse tennisveld lag het versterkte quartier van Overste Ferens. Van hieruit werden het Genneps Veld en de wegen bij Ottersum en de Aaldonk verdedigd.
Halverwege de Onderkant lag het quartier van de Graaf van Hoorn, deels op de plek waar nu de long stay parking van de firma Emons Transport is. Op de rivierduinen tussen de Onderkant en de Rijksweg, aan de rand van zijn quartier, had de graaf drie kanonnen opgesteld waarmee hij het Genneper Huis bestookte. Bij de Langstraat en de Oudebaan had de graaf een versterking laten bouwen die door zijn soldaten werd bemand.
Graaf Hendrik van Nassau bemande een quartier, tevens versterking, op de hoek van de huidige Heikant en de Pastoorsdijk bij Middelaar. Dit gebied draagt nu nog de naam 'Heiblok'. Hier werd de toegang vanuit de richting Mook bewaakt.
Enkele dagen na de aanvang van het beleg kwam de Heer van Brienen met een klein leger. Hij vestigde zich bij de Vliegop op de grens van Middelaar en Milsbeek.
Meer over de quartieren kunt u lezen op de pagina's van de afzonderlijke gebieden van de circumvallatielinie.