Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

circumvallatielinie in Milsbeek bij BultjesveldDe circumvallatielinie van het Genneperhuis bij het Bultjesveld

De rivierduinen tussen het Achterbroek en de Bloemenstraat worden 'De Bulten' genoemd. Tussen De Bulten en het Achterbroek ligt een hoger gelegen gebied bouwland en weiland, dat op enkele oude kaarten is aangegeven als 'Bultjes Feldt'. De noordelijke rand van het Bultjesveld heeft waarschijnlijk deel uitgemaakt van de circumvallatielinie. Dit is hiernaast bovenaan afgebeeld op de kaart van Visscher.
 
Een echte gracht kon er aan de lage kant in het broekland langs het Bultjesveld niet gegraven worden. Het peil van het grondwater was daar in die tijd namelijk veel hoger dan tegenwoordig. En omdat de bodem uit grof zand en grove grind bestond was dat onder water niet op te scheppen en stroomden gaten direct weer dicht met zand. Beneden langs de rand van het Bultjesveld is dan ook slechts enkele tientallen centimeters diep gegraven. Er werd wel een wal gemaakt boven op de rand van het Bultjesveld door de grond van het talud omhoog te werpen. De middelste afbeelding hiernaast is een deel van een topografische kaart uit 1931 waarop de waarschijnlijk loop van de linie is ingetekend met een rode stippellijn.
 
Op de kaart van Visscher zijn bij het Bultjesveld twee naar buiten gericht kanonnen afgebeeld. Een kanon (1) stond bij de noordwest hoek. Mogelijk stond dit kanon op de hoogte die op de luchtfoto is te zien als een licht plek. Dit was een strategisch gelegen hoogte van waar het kanon het lagere gebied richting Plasmolen en Hel bestreek. Op deze hoogte hadden ook Duitse troepen in de Tweede Wereldoorlog een verschansing. Bovendien stond hier een mast van de hoogspanningsleiding die tegen het eind van de oorlog parallel aan de Bloemenstraat lag.
Het andere kanon (2) stond op de noordoost hoek van het Bultjesveld. Dit kanon bestreek een groot deel van het Achterbroek richting de huidige Rijksweg.