Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

De plek waar de circumvallatielinie van het Genneperhuis de Odiliadijk kruisteDe circumvallatielinie van het Genneperhuis bij de Odiliadijk in Sint Agatha

De Kloosterlaan en Odiliadijk zijn al eeuwenlang de kortste weg van het klooster van Sint Agatha richting Cuijk. Dit zal ook al zo geweest zijn tijdens het beleg van het Genneperhuis door Frederik Hendrik in 1641.
 
De circumvallatielinie heeft de Odiliadijk waarschijnlijk op het einde gekruist, dus ergens bij de huizen op de foto. Op de kaart van Visscher is de huidige Kloosterlaan wel aangegeven vanaf het klooster, maar slechts tot aan de circumvallatielinie. Het lijkt er dus op dat er hier geen doorgang was. Mogelijk is daarvoor gekozen opdat de heren van de Staten Generaal die in het klooster verbleven, zo minder risico zouden lopen bij een eventuele Spaanse aanval.