Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

Het dorp Ottersum omringd door wallen van de circumvallatielinie van het Genneperhuis

Op De mogelijke ligging van de wallen van de linie om Ottersumbasis van de in 2008 gevonden grachten kan met behulp van de kaart van Visscher ongeveer de plaats ingeschat worden waar de noordwesthoek van de verdedigingswerken om Ottersum geweest is.
De westelijke wal heeft waarschijnlijk gelegen ter hoogte van de Boterweg. De Wilhelminastraat kan de noordwal geweest zijn. Bij de Goorseweg was dan een verdedigingswerk.
De zuidwal heeft waarschijnlijk gelegen ter hoogte van de achtertuinen van de huizen en de oude school aan Het Stepke en bij de zuidelijke muur van het kerkhof.
De oostelijke wal van de verdedigingswerken lag waarschijnlijk in de buurt van de oude weg tussen de Wilhelminastraat en de Sint Janstraat, halverwege tussen de huidige kerk en het Sint Jozefplein.
 
Vanaf de zuidwesthoek liep een dubbele wal tot aan de Niers. De Niers en de uiterwaarden ervan moeseten verdedigd worden. Spaanse troepen zouden zich vanaf Hommersum ook met kleine schepen of vlotten over de Niers richting Gennep kunnen verplaatsen. In de binnenste wal was ook een verdedigingswerk opgeworpen.
 
Op drie hoeken van de wallen aan de kant van de Niers waren kanonnen geplaatst. Deze konden de niersvallei bestrijken. Bovendien konden deze kanonnen ook eventuele aanvallers in de buurt van de Picardie en de Looiseweg bij Gennep beschieten.