Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

De ligging van het kamp van de Graaf van Hoorn bij de circumvallatielinie in MilsbeekHet Kamp van de Graef van Hoorn bij Milsbeek

Een tekst uit een van de oude verslagen:
Vermits men nu, om de moerassen, genoodzaakt was gemelde linie op zommige plaatsen maar zeshonderd schreden van de vesting te leiden, en niet zonder oorzaak vreesde, dat de vyanden door het bosch tot aan die moerassen zouden komen, door dezelve heen trekken en volk in de stad werpen; deed hy (Frederik Hendrik) den Graef van Hoorn met twaalf vaandels voetvolk zich neêrslaan achter eenige hoogtens die hem dekten tegen het geschut der vestinge, en in dit quartier zond hy alle dagen zes compagniën ruitery op de wacht.
 
In het kamp van de Graef van Hoorn lagen dus twaalf vaandels voetvolk, dit is meer dan 800 man. Een deel van het voetvolk bewaakte steeds de wallen van de linie en de versterking bij Milsbeek.
Daarnaast waren er steeds zes compagnieën ruiters in het kamp, ongeveer 500 man met hun paarden. Deze werden paraat gehouden om bij de komst van de vijand snel naar de betreffende plek te kunnen gaan. Dat dit een goede strategie was, werd bewezen tijdens de Spaanse aanval bij Milsbeek: deze werd snel afgeslagen.
Om alle manschappen en dieren onder te brengen moest het kamp natuurlijk een flinke grootte hebben.
 
In de verslagen over het beleg van het Genneperhuis wordt ook gemeld dat de Graef van Hoorn 6 'halve kartouwen' (middenmaat kanon) opstelde op de hoogtes bij zijn kamp en daarmee het Genneperhuis beschoot.
De genoemde hoogtes zijn de rivierduinen die langs de oude Zandweg lagen. Bij de aanleg van het industrieterrein waar CNC en Emons Transport zijn gevestigd, zijn deze heuvels verdwenen.
Pijpen en scherven van eetkommen uit het kamp van de Graaf van Hoorn 
Een deel van het kamp van de Graaf van Hoorn werd blootgelegd tijdens de aanleg van de long stay parking van Emons Transport. Er werden aardewerk scherven van eetkommen en resten van pijpen gevonden. Ook werden er eenvoudige grachten gevonden die de rand van het kamp vormden en het kamp verdeelden in compartimenten. Ook werden donkere plekken waargenomen waar de soldaten vuur stookten om hun eten te bereiden.