Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

Toegangswegen naar het Genneperhuis ten tijde van het beleg door Frederik Hendrik

Vanaf de Maas bij Middelaar liet Frederik Hendrik de circumvallatielinie aanleggen die continue bewaakt werd door zijn legereenheden. De linie beschermde de Staatse troepen tegen aanvallen van Spaanse troepen om het Genneperhuis te ontzetten. De totale lengte van de linie was ongeveer 15 kilometer.
 
Om een kans van slagen te hebben moest een Spaanse aanval snel en onverwacht zijn. Dit was alleen mogelijk via goed begaanbaar terrein en de grotere wegen. Hierna worden de belangrijkste toegangswegen van die tijd richting Genneperhuis beknopt beschreven.
 
Een aanval vanuit het zuiden was voor de Spanjaarden het gemakkelijkst. De meeste van hun troepen waren namelijk in het zuiden gelegerd. Een belangrijke toegangsweg vanuit het zuiden ten westen van de Maas was de oude Romeinse heerweg van Boxmeer via Beugen en Oeffelt naar Cuijk. Ook waren er wegen vanuit de richting Haps naar Oeffelt en Sint Agatha. Deze wegen konden door Frederik Hendrik en zijn troepen rondom Oeffelt goed verdedigd worden. Ook zijn ruiterij was in de buurt van Oeffelt ondergebracht. Een aanval ten westen van de Maas had voor de Spanjaarden bovendien het nadeel dat ze ook nog de Maas moesten oversteken om bij het Genneperhuis te komen.
 
Ten oosten van de Maas was de circumvallatielinie moeilijker te verdedigen. Hier was de linie twee keer zo lang dan ten westen van de Maas. Bovendien waren er meer toegangswegen. De belangrijkste toegangsweg vanuit het zuiden kwam uit de richting van Heijen. Ook vanuit de richting Kessel via de Zelderhei en Ottersum en Aaldonk was een Spaanse aanval mogelijk.
Tussen het huidige Ven-Zelderheide en De Hel ten noorden van Milsbeek lag aan de voet van het Kleefse Reichswald een uitgebreid moerasgebied. Vanuit deze richting was nauwelijks een aanval te verwachten. De huidige Zwarteweg bij Milsbeek was in die tijd waarschijnlijk niet meer dan een smal voetpad door het moeras naar de Sint-Jansberg.
Vanuit het noorden en noordwesten waren er in die tijd twee belangrijke toegangswegen. In de buurt van Middelaar was dat de oude Romeinse weg ter plaatse van de huidige Heikant en Bloemenstraat. Een andere belangrijke doorgangsweg was de huidige Helweg met aansluitend de huidige Langstraat en Oudebaan.
 
Toegangswegen naar het Genneperhuis