Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

Milsbeek tijdens het beleg van het Genneperhuis in 1641

Vanaf de Vliegop ligt de circumvallatielinie dwars door Milsbeek en dan via De Kroef naar Ottersum.
 
Bij de stenen brug bij de Vliegop 'stak de linie de huidige Teelebeek over' om dan langs de rand van het hogere 'Bultjesveld' het Achterbroek te bereiken. In het Achterbroek is het verloop niet helemaal duidelijk. Wel liggen bij de oude Molenweg enkele wallen en een bijzonder gevormde laagte die van de linie deel uitgemaakt zouden kunnen hebben.
 
Bij het centrum van Milsbeek is al eeuwenlang sprake van het Kanonskamp en de Schietberg, beide gelegen tussen de Langstraat en de Oudebaan. Het is vrijwel zeker dat beide een onderdeel van de circumvallatielinie zijn geweest.
 
Vanaf het kruispunt van Langstraat en Onderkant met de Zwarteweg is het verloop van de linie verder langs of op geringe afstand van de Onderkant. Aan het einde van de Onderkant moet een redoute geweest zijn. Vandaar ging de linie verder naar De Kroef, parallel aan de huidige Kroefsestraat.
 
Tussen de Onderkant en de vroegere Zandweg, nu Meerkamp, lag het 'Quartier' van de Graaf van Hoorn. Een deel van dit kamp is enkele jaren geleden blootgelegd bij de aanleg van een long stay parking van de firma Emons Transport. Op de rivierduinen aan de overkant van de Zandweg waren drie kanonnen geplaatst waarmee het Genneperhuis werd beschoten.
 
Bij de Beeksche Hof was een redoute, een eenvoudig verdedigingswerk. Dit lag vlak bij de Milsse Beeck, nu Kroonbeek geheten. Deze mondde uit in de Niers.
 
Tegenover het Genneperhuis tussen de Niers en de Bloemenstraat, lag een groot kroonwerk ter verdediging van de burcht. Tegenwoordig is dit kroonwerk weer goed zichtbaar in het landschap. 
Kaart Visscher van de circumvallatielinie bij Milsbeek