Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

 Genneperhuis, burcht bij Maas en Niers

 

De eens zo trotse burcht Genneperhuis 

 

Fietsroute circumvallatielinie 
 
Deze website beschrijft de historie van de eens zo sterke burcht en vesting Genneperhuis.
 

De oorsprong

Vrijwel zeker is er bij Gennep in de Maaskemp aan de Maas een Romeinse burgus geweest. Of er bij het Genneperhuis mensen woonden is niet duidelijk.
Waarschijnlijk is rond 900 n.C. een eenvoudige vesting opgericht bij de monding van de Niers in de Maas.
In 1012 wordt het Genneperhuis voor het eerst vermeld. Vanaf die tijd wordt het bewoond door de Heren van Gennep.
 

Kleve

In de eerste helft van de vijftiende eeuw kwam het Genneperhuis en omstreken in het bezit van de Hertogen van Kleve. Een drost was in die tijd de heerser over Gennep en het Genneperhuis.
Rond 1500 kwam Kleve onder heerschappij van Karel V en werd het Genneperhuis versterkt. Later kwamen Kleve en dus ook Gennep toe aan de keurvorst van Brandenburg.
 

De Opstand

In 1568 begon de Tachtigjarige Oorlog (of De Opstand) als strijd van de Noordelijke Nederlanden tegen Spanje. Hoewel het Genneperhuis Kleefs bezit was, werd het een speelbal van de Staatse en Spaanse heersers. Maurits liet het Genneperhuis met instemming van Brandenburg versterken waarbij in 1622 de huizen en de kapel aan de Bloemenstraat werden afgebroken.
In 1635 namen de Spanjaarden het Genneperhuis weer in. De Spaanse bezetters onder leiding van de Ierse kolonel Thomas Preston versterkten het Genneperhuis verder met onder andere het kroonwerk bij de Bloemenstraat.
 

Het beleg van 1641

De Staten Generaal in Den Haag wilde kost wat kost het Genneperhuis veroveren om vrije doortocht te hebben langs de Maas. Op 7 juni 1641 vertrok Frederik Hendrik met 19.500 soldaten naar Oeffelt waarna hij het beleg sloeg om het Genneperhuis. Om zich te kunnen weren tegen Spaanse aanvallen van buitenaf, liet Frederik Hendrik in recordtempo een 15 kilometer lange circumvallatielinie aanleggen.
 

De nadagen van het Genneperhuis

Op zaterdag 27 juli 1641 gaf de Spaanse bezetting onder leiding van Thomas Preston zich over aan Frederik Hendrik. Na de overwinning hielden de Staatsen een bezetting van enkele honderden soldaten op het Genneperhuis. De tijd werd benut om de schade aan de vesting zo goed mogelijk te herstellen.
In 1672 braken Franse troepen het Genneperhuis grotendeels af. In 1675 kwamen de Hollanders terug op het Genneperhuis en herstelden dat weer voor een deel. In 1713 waren er weer Franse troepen die ditmaal het Genneperhuis volledig opbliezen.
Na de verwoesting waren er nog 6 of 7 huizen op het Genneperhuis. Na de Tweede Wereldoorlog stonden er geen huizen meer. Er resteerde in de Maaskemp slechts een grote molshoop met hier en daar een restant van de ooit imposante muren.
 

De huidige tijd

Nu is het Genneperhuis een voor toeristen en wandelaars toegankelijke ruïne, fraai gelegen bij Gennep waar de Niers in de Maas uitmondt.
De circumvallatielinie
Deze website besteedt vooral aandacht aan de 15 km lange circumvallatielinie die Frederik Hendrik om het Genneperhuis liet opwerpen tijdens zijn beleg in 1641.