Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

De circumvallatielinie van het Genneperhuis bij De Kroef

Vanaf het einde van de Onderkant in Milsbeek lag de door Frederik Hendrik aangelegde circumvallatielinie van het Genneperhuis waarschijnlijk ten noorden van de Kroefsestraat naar de Horsestraat.
Het gebied in de buurt van het kruispunt van de Kroefsestraat en Aaldonksestraat met de Horsestraat wordt al zeer lang 'De Kroef' genoemd. Vanaf De Kroef lag de linie waarschijnlijk enkele honderden meters gelijk op met de Horsestraat. Verderop lag de circumvallatielinie door het Genneps Veld naar het kamp van de Overste Ferens.
 
In de buurt van De Kroef is volgens de kaart van Nicolaas Visscher een redoute geweest. Deze redoute was verwerkt in een redan van de wallen.
Binnen de linie zijn op de kaart nog twee redoutes getekend. Mogelijk is dit punt extra versterkt omdat Spanjaarden aan zouden kunnen vallen via de Hondsiepsebaan en Horsestraat of via de Aaldonksestraat.
 
De circumvallatielinie bij De Kroef